• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja

Alati za učenje - alati za održivi razvoj

"Alati za učenje - alati za održivi razvoj" naziv je projekta kojeg provodi Zelena Istra u suradnji s talijanskom organizacijom Legambiente Lombardia Onlus te slovenskim Inštitutom za politike prostora (IPoP). Projekt je započeo 01. studenog 2020., a traje 18 mjeseci.

Projekt je, prije svega, usmjeren osnaživanju partnerskih organizacija i njihovog osoblja za inovativan rad s mladima po pitanju tema vezanih za održiv razvoj, zaštitu okoliša i klimatske promjene. Do toga će doći upravo razmjenom dobrih praksi, zelenih vještina i metoda, odnosno alata za neformalno učenje - primjerice, demonstracije kuhanja od ostataka hrane, simulacije UN-ove Konferencije o klimatskim promjenama ili urbane šetnje - među trima organizacijama tijekom tri "treninga za trenere". Treninzi će omogućiti da svaka organizacija inovira svoju već postojeću "zelenu ekspertizu" preuzimanjem metoda partnera te izradom inovativnih programa za kvalitetniji, moderan i atraktivan rad s mladima, u skladu s očekivanjima mladih.

Devet osoba koje rade s mladima u okviru projektnog tima zatim postaje "katalizatorom" pozitivnih promjena drugih dviju ciljnih skupina projekta - mladih osoba i nastavnika.

Kroz tri radionice u koje će biti uključeno 30 mladih volontera, partneri će testirati inovativne alate za neformalno učenje u vlastitim lokalnim zajednicama. Time će ujedno i pripremiti i osnažiti mlade da djeluju kao agenti promjena za održivi razvoj, podići njihovu svijest o okolišnim i klimatskim izazovima te unaprijediti, prije svega, njihovu građansku kompetenciju i njihove zelene vještine. Mladi će postati svjesniji kako njihovo ponašanje utječe na okoliš, ali i kako njihove nove vještine pružaju mogućnosti za volontiranje i rad u zelenim sektorima. Na ovaj način bit će omogućene pozitivne promjene ponašanja, osobnih preferencija, potrošačkih navika i životnih stilova mladih.

Jedan od značajnijih proizvoda projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj" bit će priručnik za moderno, na kompetencije usmjereno podučavanje nastavnika o održivom razvoju, a uključivat će opis inovativnih alata za neformalno učenje partnerskih organizacija te metode vrednovanja ishoda učenja za svaki od alata. Priručnik će biti izdan na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku i tiskan u 200 primjeraka na svakome od nacionalnih jezika partnera. S ciljem osnaživanja međusektorske suradnje i doprinosa području školskog obrazovanja, priručnik će biti dostavljen svim školama u Hrvatskoj, Sloveniji i Lombardiji te institucijama relevantnim za školsko obrazovanje. Partneri će organizirati i predstavljanje priručnika za 40 nastavnika u Puli, Ljubljani i Milanu. Priručnik će ujedno biti i koristan alat za sve osobe koje rade s mladima unutar različitih organizacija civilnog društva u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, koje se već bave ili će se, nadahnute priručnikom, tek početi baviti temama održivog razvoja.

Kako bi projekt doprinio promicanju priznanja i vrednovanja rada s mladima te neformalnog i izvanškolskog učenja, osobe koje rade s mladima primit će za svoje sudjelovanje na treninzima Youthpass certifikat, dok će mladi volonteri uključeni u projekt također dobiti ovaj certifikat, kao i volontersku knjižicu te potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Projekt podržava stalnu potragu osoba koje rade s mladima i nastavnika za inovacijama s ciljem uvijek kvalitetnijeg rada s mladima i poticanja promjena za održivi razvoj kod svojih mladih učenika.

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+ u iznosu od 47.330,25 eura.

Ova objava izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Udruge Zelena Istra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.