• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja

Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!

Za(VRT)imo za inkluziju zajedno! bavi se socijalnom isključenošću djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom iz aktivnosti u društvenim vrtovima i društveno-političkog života u Puli i Vukovaru.

Korijen problema je slaba demokratska kultura, odnosno proces političkog odlučivanja na način “o nama, bez nas” tipičan za Hrvatsku. Ni građani, ni civilno društvo nisu ravnopravni sudionici ovog procesa, dok su ranjive skupine istisnute na njegove krajnje margine. Posljedice ovakvog načina su nepravedne i socijalno neosjetljive društvene zajednice u kojima izostaje sustavna podrška ranjivim skupinama, a prevladavaju predrasude i podjele na “mi” i “oni”.

Cilj projekta je dugoročno poboljšati uvjete i kvalitetu života te postići ravnopravnost i inkluziju ranjivih, kao i omogućiti građansku participaciju i sudioničku demokraciju u Puli i Vukovaru. Kako bi se postigao, potrebno ga je zagovarati kroz javne kampanje - prije svega, izradu smjernica za inkluzivno i participativno donošenje odluka, javne akcije i dokumentarni film za promociju smjernica i prava ranjivih skupina koji će biti premijerno prikazan na tribinama s ključnim osobama dvaju gradova.

Također, nužno je pokazati da je ono što zagovaramo zaista moguće - provesti inkluziju i participaciju u vrtovima i zajednici u Puli i Vukovaru, i to kroz program uređenja i rada na vrtovima koji donosi izradu nove metode za inkluzivno i participativno planiranje društvenih vrtova te primjenu metode u praksi, inkluzivne volonterske akcije i  vrtlarske radionice. Projekt gradi aktivne građane, osnažuje ranjive skupine i civilno društvo, njeguje inkluziju i volonterizam te postavlja temelje za sudioničku demokraciju.

Projekt preuzima koncept univerzalnog dizajna i primjenjuje ga tijekom svih projektnih aktivnosti. Budući da u projekt unosi ekspertizu o teoriji i praksi univerzalnog dizajna, bilateralno partnerstvo sa Sveučilištem Akureyri, Island ključno je za provedbu projekta.

Nositelj projekta: Udruga Zelena Istra

Partneri:
    • Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre
    • Udruga žena Vukovar
    • Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići”
    • Škola za odgoj i obrazovanje - Pula
    • Gimnazija Pula
    • Sveučilište Akureyri, Island

Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2022. – 30.11.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 90.000,00 €, osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova


Kontakt osoba za više informacija: Dunja Mickov, koordinatorica projekta dunja.mickov@zelena-istra.hr, 052 506 065

Poveznice na relevantne internetske stranice:
https://www.zelena-istra.hr
https://www.zelena-istra.hr/hr/projekti/zavrtimo-za-inkluziju-zajedno/


Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove internetske podstranice isključiva je odgovornost  Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt "Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!" je podržan sa € 90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Fotografije