• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

17. 05. 2024.

Prijedlozi Zelene Istre za programski zadatak za zonu Pragrande

Na poziv Grada za prikupljanje prijedloga glede uređenja Pragrandea, Zelena Istra je poslala prijedloge za izradu programskog zadatka.

Prije svega pohvaljujemo participativno kreiranje programskog zadatka prije krajobrazno-urbanističkog  natječaja uređenja Pragrandea, jer je jako važno da stručna javnost i građani budu uključeni od samog početka. Na taj način se osigurava najbolja kvaliteta projekta te prihvaćenost projekta u lokalnoj zajednici.

Uvjeti u kojima živimo nepovratno su povezani s okolinom koja nas okružuje. Upravo zato, sve više postajemo svjesni neizmjerne važnosti očuvanja prirodnih staništa poput parka Pragrande, osobito ako uzmemo u obzir njegov status močvarnog područja. Močvare su ekosustavi od ključne važnosti koji pružaju ne samo dom mnogim biljnim i životinjskim vrstama, već imaju i dubok utjecaj na kvalitetu zraka, količinu padalina te kontrolu poplava.


Park Pragrande, kao takvo močvarno područje, nije samo estetski dragulj u krajoliku, već je i vitalni dio ekosustava koji pruža niz ekoloških, ekonomskih i socijalnih koristi zajednici. Kroz svoje bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, park pruža izvor inspiracije, obogaćuje bioraznolikost te pruža mogućnosti za obrazovanje i rekreaciju.
U svjetlu sve većih izazova poput klimatskih promjena, urbanizacije i gubitka bioraznolikosti, važnije je nego ikad prije zaštititi i očuvati takva prirodna staništa. Plavo zelena infrastruktura, koju predstavlja i park Pragrande, postaje ključni alat u borbi za očuvanje okoliša i izgradnju otpornih zajednica.
U Hrvatskoj, plavo-zelena infrastruktura i močvarna područja igraju ključnu ulogu u očuvanju prirodnih resursa te prilagodbi na klimatske promjene. Stoga je važno ulagati u zaštitu i obnovu ovih područja, te ih integrirati u urbanističke planove i politike održivog razvoja kako bi se osigurala dugoročna dobrobit zajednice i okoliša.

U nastavku predlažemo elemente koje je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade programskog zadatka za urbanističko-krajobrazno uređenje zone Pragrande:


U programskom zadatku za uređenje zone Pragrandea, predlažemo naglasiti sljedeće ključne točke:
    1. Definiranje Pragrandea kao javnog botaničkog parka: Cilj je stvoriti neprofitabilnu rekreativno-edukativnu zonu namijenjenu svim građanima Pule, koja će služiti kao divlje zeleno srce grada, te biti isključivo pješačka zona bez automobila.
    2. Ukinuće planirane prometnice: Predlažemo potpuno uklanjanje planirane prometnice koja bi podijelila zonu, te definiranje postojećeg bijelog puta kao glavnog biciklističkog ulaza u grad, zatvorenog za automobile.
    3. Maksimalno smanjenje zona gradnje: Fokus treba biti na očuvanju prirodne ljepote i bioraznolikosti prostora. Planirane zone gradnje treba smanjiti i koristiti samo za sportsko-rekreacijske sadržaje malih gabarita.
    4. Zaštita i očuvanje postojećeg ekosustava: Potrebno je maksimalno sačuvati Pragrande kao divlji močvarni eko sustav s vlastitom mikroklimom, te izvršiti minimalne intervencije za dobrobit građana i budućih generacija.
    5. Studija utjecaja na okoliš: Potrebno je izraditi studiju utjecaja na sve zahvate, popisati i zaštititi postojeću bioraznolikost flore i faune u samom centru grada, te planirati prostor na način koji omogućuje suživot s divljom prirodom.
    6. Revitalizacija vodnih resursa: Važno je zaštititi izvor vode Fontanelle i postojeće bunare, te izgraditi kišne vrtove radi kontrole odvodnje i povećanja kapaciteta vodenih resursa.
    7. Proširenje zelenih površina: Potrebno je proširiti postojeći Urbani voćnjak, posaditi drvored uz kanal te urediti i opremiti edukativnim materijalima nove staze.
    8. Napraviti poučnu stazu/kutak edukativne ploče sa svim važnim informacijama o flori, fauni i važnosti očuvanja močvarnog područja i plavo-zelene infrastrukture.
    9. Svi rekreativni sadržaji koji zahtijevaju gradnju – trebali bi se nalaziti s druge strane prolaznog puta (prema zgradama i šoping centrima) -dio koji je zelen treba imati minimalne intervencije.
Kroz sve navedene korake, cilj je ostvariti viziju Pragrandea kao divljeg, ali prilagođenog prostora koji omogućava suživot s prirodom u gradu i promovira održivi razvoj te rješenje temeljeno na prirodi s fokusom na plavo-zelenu infrastrukturu. Pragrande ima izuzetnu važnost u očuvanju okoliša, održivom upravljanju resursima i prilagodbi na klimatske promjene.