Udruga

Tijela udruge 

Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor

Skupština

Skupština Zelene Istre je najviši organ upravljanja Udrugom. Skupštinu čine redovni članovi/ce Udruge.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge i sastoji se od pet (5) članova, koji moraju biti redovni članovi Udruge, s mandatom od dvije godine. Upravni odbor čine Predsjednik kojeg bira Skupština neposrednim glasovanjem na temelju predloženog programa rada, Tajnik i 3 člana

Članovi i članice upravnog odbora:

izabrani na sjednici Skupštine održanoj 24. svibnja 2022. s mandatom od dvije godine:

Predsjednica Upravnog odbora (Predsjednica Upravnog odbora istovremeno je i Predsjednica Udruge):
IRENA BURBA

Potpredsjednik Upravnog odbora (u slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednice, dužnosti Predsjednice preuzima Potpredsjednik Upravnog odbora; Potpredsjednik Upravnog odbora istovremeno je i Potpredsjednik Udruge):
IVICA PETRINIĆ

Tajnik Upravnog odbora (Tajnik Upravnog odbora istovremeno je i Tajnik Udruge):
IVAN DIVKOVIĆ

Članica Upravnog odbora (u slučaju spriječenosti ili odsutnosti Tajnika duljoj od 30 dana, dužnosti Tajnika preuzima Članica Upravnog odbora):
DUNJA MICKOV

Članica Upravnog odbora:
RUDIJA PAVLIČEVIĆ


Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je kontrolno tijelo koje nadzire i prati rad svih tijela Udruge, financijsko i materijalno poslovanje Udruge te se brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa.

Članovi i članice nadzornog odbora:

izabrani na sjednici Skupštine održanoj 24. svibnja 2022. s mandatom od dvije godine:

Predsjednik Nadzornog odbora Udruge:
JOSIP IVANČIĆ

Član Nadzornog odbora Udruge:
NEDILJKO LANDEKA

Član Nadzornog odbora Udruge:
OSKAR MENDICA

 

Statut

Statut udruge u pdf verziji možete preuzeti ovdje: 

Statut iz 2015. godine, s izmjenama iz 2016. i 2020. godine

 

Neslužbeni prijevod Statuta na engleski jezik nalazi se ovdje:

Statut na engleskom jeziku (neslužbeni prijevod)

 

 

Strateški plan Udruge za razdoblje 2021. - 2025.

Strateški plan udruge 2021 - 2025

 

 

Suradnja

Zelena Istra uspostavila je dobru suradnju s udrugama za zaštitu okoliša iz zemlje i inozemstva:

 • članica smo Zelenog foruma, mreže udruga koje se bave zaštitom okoliša u HR – od 2001. u nekoliko navrata smo preuzimali koordinaciju mreže
 • članica smo Mreže Zelenih telefona Hrvatske – od 1999. u nekoliko navrata smo preuzimali koordinaciju Mreže
 • Zelena Istra je jedan od osnivača međunarodne organizacije Adriatic GREEnet (utemeljene 2002. godine), koja povezuje slovenske , talijanske i hrvatske organizacije za zaštitu okoliša
 • članica smo međunarodne organizacije za zaštitu životinja RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)
 • članica smo SEEENN-a (South-East European Environmental NGO Network)
 • među incijatorima smo osnivanja Saveza udruga Rojca i Volonterskog centra Istra

Priznanja

 • Ministarstva zaštite okoliša, prostormnog uređenja i graditeljstva ua opći doprinos zaštiti okoliša (2004.)
 • na nacionalnom Internet natječaju “Vidi Web Top 100” web stranica Zelene Istre ocijenjena je jednom od 10 najboljih u kategoriji “Sport i zdravlje”
 • Vlade RH za poticanje volonterstva u RH (2001.)
 • Posebna povelja Gradskog vijeća Grada Pule za značajne rezultate u zaštiti okoliša i stvaranju ekološke svijesti građana Pule i Istre (2000.)
 • Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja RH za dostignuća u zaštiti okoliša na području informiranja i obrazovanja za okoliš (2000.)

Članstvo u udruzi

je dobrovoljno za sve osobe koje prihvaćaju načela rada i ciljeve Udruge te ispunjavaju uvjete propisane Statutom.

Članstvo u Udruzi može biti:
a) redovno,
b) podupiruće i
c) počasno članstvo.

Redovitim članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba koja pismenom izjavom odnosno ispunjavanjem prijavnice iskaže interes da aktivno sudjeluje u radu udruge te odlučuje na sjednicama Skupštine.
Podupirućim članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba koja pismenom izjavom iskaže interes za pružanjem podrške radu i ostvarivanju ciljeva udruge.