Zelena Istra s partnerima izdala novi priručnik za edukaciju mladih „Alati za učenje – alati za održivi razvoj”

30.06.2022.

Tri okolišne organizacije, Zelena Istra, Inštitut za politike prostora – IPoP i Legambiente Lombardia izdale su u lipnju 2022. novi priručnik pod nazivom „Alati za učenje – alati za održivi razvoj”.

„Alati za učenje – alati za održivi razvoj” priručnik je za moderno, na kompetencije usmjereno podučavanje nastavnika o održivom razvoju. Priručnik je namijenjen i svim osobama koje rade s mladima iz organizacija civilnog društva koje se već bave ili će se, nadahnute priručnikom, tek početi baviti temama održivog razvoja.

Priručnik uključuje podroban opis osam inovativnih alata, odnosno metoda za neformalno učenje kojima se već niz godina u svom radu s mladima uspješno koriste tri spomenute organizacije civilnog društva iz Hrvatske, Italije i Slovenije.

Alati su usmjereni na tri tematska područja – prostorno uređenje, smanjenje nastanka otpada te klimatske promjene. U priručniku je stoga moguće pronaći sve što je potrebno znati o organizaciji i realizaciji sajma razmjene, simulacije UN-ove Konferencije o klimatskim promjenama, urbane šetnje, kao i drugih alata za rad s mladima.

Priručnik predlaže na koji način uključiti mlade, daje upute za provedbu metoda po koracima, prezentira ishode učenja te metode za procjenu usvojenosti ishoda učenja od strane mladih učenika.

Dostupan je u elektroničkom i tiskanom obliku na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Elektroničke inačice zainteresirani mogu preuzeti u privitku ovoga članka, odnosno na webu Zelene Istre.

IPoP, Legambiente Lombardia i Zelena Istra izradili su priručnik „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” u okviru istoimenog projekta sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+ te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt koji je započeo 1. studenog 2020., a traje do 30. lipnja 2022. je, prije svega, usmjeren na osnaživanje partnerskih organizacija i njihovog osoblja za inovativan rad s mladima na temama povezanima s održivim razvojem, zaštitom okoliša i klimatskim
promjenama. Do osnaživanja je došlo razmjenom dobrih praksi, zelenih vještina i alata za neformalno učenje među trima organizacijama tijekom triju „treninga za trenere”. Treninzi su omogućili da svaka organizacija inovira svoju već postojeću „zelenu ekspertizu” preuzimanjem metoda partnera, odnosno izradom inovativnih programa za kvalitetniji, moderan i atraktivan rad s mladima, u skladu s očekivanjima mladih.

Devet osoba koje rade s mladima u projektnom timu postale su na taj način „katalizatori” pozitivnih promjena kod drugih dviju ciljanih skupina projekta – mladih osoba i nastavnika.

Tijekom tri radionice u koje je bilo uključeno 30 mladih volontera, partneri su testirali inovativne alate za neformalno učenje u vlastitim lokalnim zajednicama. Time su ujedno i pripremili i osnažili mlade da djeluju kao agenti promjena za održivi razvoj, podigli njihovu svijest o okolišnim i klimatskim izazovima te unaprijedili, prije svega, njihovu građansku kompetenciju i njihove zelene vještine. Mladi su postali svjesniji kako njihovo ponašanje utječe na okoliš, ali i kako njihove nove vještine omogućavaju volontiranje i rad u zelenim sektorima. Na ovaj način omogućene su pozitivne promjene ponašanja, osobnih preferencija, potrošačkih navika i životnih stilova mladih.

Zelena Istra povela je tako 22-je mladih učenika Tehničke škole na urbanu šetnju Monvidalom, Valvidalom i Gregovicom pod nazivom „Beton, beton, samo beton?!”. Izvještaj s urbane šetnje pronađite ovdje.

S ciljem osnaživanja međusektorske suradnje i doprinosa području školskog obrazovanja, priručnik, koji je jedan od značajnijih proizvoda projekta „Alati za učenje – alati za održivi razvoj”, bit će dostavljen svim školama u Hrvatskoj, Sloveniji i Lombardiji te institucijama relevantnima za školsko obrazovanje. Partneri su organizirali i predstavljanje priručnika za nastavnike u Puli, Ljubljani i Milanu.

Ovdje pročitajte kako su istarski nastavnici ocijenili priručnik, odnosno njegovu prezentaciju.

Projekt „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” podržava nastavnike i osobe koje rade s mladima u njihovoj upornoj potrazi za kvalitetnim i inovativnim alatima koji mlade potiču na djelovanje u smjeru održivog razvoja.


Ovaj materijal izražava isključivo stajalište njegovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njemu nalaze. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Zelene Istre i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Istarski nastavnici osnaženi za primjenu metoda za neformalno učenje mladih o održivom razvoju

28.06.2022.

Zelena Istra predstavila je priručnik „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” na dva stručna skupa za nastavnike iz Istarske županije. Riječ je o priručniku namijenjenom modernom, na kompetencije usmjerenom podučavanju nastavnika o održivom razvoju te osobama koje rade s mladima iz organizacija civilnog društva koje se već bave ili će se, nadahnute priručnikom, tek početi baviti edukacijom mladih o održivom razvoju.

Priručnik „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” nastao je tijekom istoimenog projekta, u suradnji s projektnim partnerima, udrugama IPoP – Inštitut za politike prostora i Legambiente Lombardia. Priručnik donosi kompilaciju osam inovativnih alata - metoda za neformalno učenje mladih o prostornom uređenju, klimatskim promjenama i smanjenju nastanka otpada. Ove metode već niz godina u svom radu s mladima koriste tri partnerske organizacije.

Prvi stručni skup održao se 11. svibnja 2022. u organizaciji Županijskog stručnog vijeća za nastavnike filozofije, logike i etike Istarske županije te Županijskog stručnog vijeća za nastavnike sociologije i politike i gospodarstva Istarske županije u Gimnaziji Pula, a organizirale su ga profesorice Teodora Beletić i Tanja Carić koje su voditeljice navedenih stručnih vijeća. Drugi stručni skup održan je 24. lipnja 2022. u organizaciji profesorice Vesne Fabris, voditeljice Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za Građanski odgoj i obrazovanje.

Na prezentaciji priručnika „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” sudjelovalo je ukupno 26 nastavnika. Od toga je 24 nastavnika ispunilo upitnik za evaluaciju i samoprocjenu. Nastavnici su s vrlo dobrim i odličnim ocjenama ocijenili koncept priručnika, odnosno njegovu prezentaciju. No, što je važnije, svi nastavnici koji su ispunili upitnik procijenili su da bi im priručnik mogao biti koristan u budućem radu s mladim učenicima, da su nakon prezentacije bolje upoznati s inovativnim alatima iz priručnika, konceptom poučavanja o temama održivog razvoja temeljenog na kompetencijama i metodama vrednovanja usvojenosti ishoda učenja od strane učenika, dok je njih 23-je procijenilo da se osjeća osnaženo za primjenu alata za neformalno učenje, kao i metoda vrednovanja predstavljenih u priručniku.(1)

Priručnik „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” bit će objavljen tijekom sutrašnjeg dana u četiri jezične verzije (hrvatska, slovenska, talijanska i engleska) na web stranicama Zelene Istre i projektnih partnera. Također, bit će dostavljen svim nastavnicima koji su sudjelovali na njegovom predstavljanju u elektronskom i tiskanom formatu, kao i svim školama u Hrvatskoj, a predviđena je i njegova diseminacija prema svim relevantnim akterima u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji te na EU razini.

(1) Nastavnicima su na listićima za samoprocjenu bile ponuđene tvrdnje te odgovori na Likertovoj ljestvici gdje je vrijednost 1 označavala „U potpunosti se ne slažem”, a vrijednost 5 „U potpunosti se slažem”. Svi su se nastavnici s izloženim tvrdnjama u upitniku složili, odnosno u potpunosti su se složili (odabrali su za svoje odgovore 4 „Slažem se”, odnosno 5 „U potpunosti se slažem”). Na pitanje o tome koliko se osjeća osnaženim primjenjivati alate za neformalno učenje i povezane metode vrednovanja predstavljene u priručniku samo je jedan nastavnik označio tvrdnju pod brojem 3 „Niti se ne slažem – niti se slažem”.


Ovaj materijal izražava isključivo stajalište njegovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njemu nalaze. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Zelene Istre i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Edukacija mladih ključna za promjenu: Zelena Istra povela učenike na urbanu šetnju od loše planiranog i još gore izvedenog Valvidala do Društvenog vrta na Gregovici

17.06.2022.

Povodom Europske godine mladih 2022. Zelena Istra organizirala je 6. lipnja 2022. urbanu šetnju pod nazivom „Beton, beton, samo beton?!” za arhitektonske tehničare/ke prvog razreda Tehničke škole Pula. Svrha urbane šetnje bila je s mladima raspraviti stanje lokalne sredine – upoznati ih s problemima s kojima se suočavaju lokalni stanovnici te razmotriti na koji način ovaj dio Pule učiniti privlačnijim i ugodnijim za život građana Pule. Kako bi se ovaj cilj postigao, mladi su tijekom šetnje imali prilike za razgovor s nekoliko gošći koje su lokalnu problematiku izložile iz vlastite perspektive.

Uvod u urbanu šetnju

- Urbana šetnja je vođena grupna šetnja uz razgovor, a njome se promovira hodanje/pješačenje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti hodanjem. Urbane šetnje zovu se još i „Jane's walks”, a dobile su ime te su inspirirane radom aktivistice Jane Jacobs i njenom knjigom „Smrt i život velikih američkih gradova”. Prema Jacobs u planiranju grada prednost prednost treba dati interesima lokalnog stanovništva i pješaka nad tadašnjim vodećim pristupom planiranju usredotočenom na automobile – rekla je Dunja Mickov iz Zelene Istre. Naglasila je da se danas diljem svijeta organiziraju urbane šetnje, dok je ovo prva šetnja u organizaciji Zelene Istre.

- Naime, urbana šetnja alat je za neformalno učenje mladih, a Zelena Istra preuzela ga je od ljubljanskog Inštituta za politike prostora – IPoP-a u okviru Erasmus + projekta „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” - pojasnila je mladima Mickov, voditeljica projekta.

Dvadesetak mladih odmah je dobilo i praktične zadatke – fotografirati točke pregrijavanja, razmisliti o tome ima li na zadanoj ruti dovoljno zelenih površina i urbane opreme za građane te na koji način prostor učiniti ugodnijim za život i sigurnijim za pješake.  

Lokalna distopija

Mladima se potom obratila prva gošća na šetnji, Rudija Pavlićević, žiteljica Monvidala. Posebno je istaknula na koji način neprestana izgradnja u naselju negativno utječe na svakodnevni život njene i drugih obitelji.

- Zbog prašine i buke tijekom građevinskih radova mi ne možemo na balkonu posušiti veš ili popiti kavu. Investitori u obližnje građevinske projekte bili su kažnjavani zbog nepoštivanja zakona, no za njih te kazne ne predstavljaju nikakav problem - rekla je Pavličević, prema kojoj je Monvidal nekoć bio divan kvart u kojem su se djeca bezbrižno igrala na ulicama. No, danas je premrežen brojnim novim cestama te je nesiguran jer automobili onuda prebrzo jure.

O životu u naselju u kojem gradnja i betonizacija nikada ne prestaju govorila je i žiteljica obližnjeg Kaštanjera, Gabrijela Galant Jelenić, mnogima poznata pjevačica pulskog benda Nola.

- U kvartu nema javnih zelenih površina, pa nema ni prilika za socijalizaciju, upoznavanje susjeda i stvaranje zajednice. Nitko se ne poznaje i kvart je kao spavaonica u koju ljudi dolaze nakon posla i iz koje odlaze na posao – iznijela je Galant Jelenić vlastitu perspektivu. Ukazala je mladima i na brojne klima uređaje bez kojih ljudi ne bi mogli živjeti u tako usijanom kvartu. Da ogromna količina betona podiže temperaturu zraka preko svih granica prihvatljivosti i koliko je hlad tražena roba u kvartu ukazala je na primjeru automobila parkiranih uz nekolicinu stabala uz rub vrtače. Vrtača je praktički jedina zelena površina na širem području koje povezuje Monvidal i Kaštanjer, no i na njenom jednom dijelu planira se stambena izgradnja.

- Baš kao ni zelenila, u ovom dijelu grada nema ni igrališta za djecu. Djeca iz Japodske i njihovi roditelji počeli su prije godinu dana zagovarati uređenje igrališta, pa su čak i sami krenuli s radovima  – pojasnila je Jelenić i dodala – no, kako vidimo, igrališta još uvijek nema.

Na Valvidalu će se urediti park

Dušica Radojčić, predsjednica Gradskog vijeća Grada Pule, objasnila je učenicima na koji način prostorna politika i generalni urbanistički plan kojeg usvaja gradsko vijeće može utjecati na kvalitetu života građana Pule. Skrenula je pozornost mladih na važnost zelene infrastrukture i povezanosti zelenih koridora u gradovima u kontekstu prilagodbe klimatskim promjenama.

- Ovdje tijekom obilnijih kiša dolazi do poplava jer tlo zabrtvljeno betonom ne upija vodu. S druge strane problem betonizacije su i toplinski otoci, mjesta pretjeranog zagrijavanja do kojeg dolazi zbog nedostatka zelenila – objasnila je Radojčić i najavila da se na obližnoj čestici u vlasništvu Grada planira urediti park.

Od nehumane urbanističke i građevinske do dobre zelene prakse

Predsjednica Zelene Istre, Irena Burba obratila se mladima u Ulici Bože Gumpca. Predstavila je okolišne probleme poput buke, prašine, ali i izgradnje novih zgrada preblizu postojećima koje su na ruti urbane šetnje građani prijavili na Zeleni telefon, servis Zelene Istre.

- Oko zgrada nema zelenila, iako je GUP-om propisano da se 20 posto građevinske čestice u okviru stambene i mješovite namjene mora rezervirati za parkovne nasade, odnosno prirodno zelene površine. U najnovijem GUP-u, članku 68. na njima se na svakih 30 četvornih metara mora zasaditi jedna stablašica ili visoko zelenilo, no ove su odredbe investitori u praksi vješto izbjegavali, što se vidi i na terenu – iznijela je Burba prema kojoj se Zelenoj Istri često obraćaju građani ogorčeni nehumanim urbanim planiranjem i još nehumanijom građevinskom praksom.

Urbana šetnja završila je ipak u pozitivnom tonu - primjerom dobre prakse očuvanja zelenih površina u gradu, u Društvenom vrtu na Gregovici kojeg je Zelena Istra dobila na upravljanje od Grada Pule, u konzorciju sa Školom za odgoj i obrazovanje, Društvom osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Gimnazijom Pula, Udrugom za autizam Istra i Studentskom udrugom Pula.

Nagrada za mlade sudionike Erasmus+ projekta – volonterske knjižice i Youthpass potvrde

Osim što su šetnjom osnaženi da djeluju kao agenti promjena za održivi razvoj, mladi učenici su svojim sudjelovanjem i pružanjem povratnih informacija o kvaliteti urbane šetnje pomogli Zelenoj Istri u usavršavanju primjene preuzete metode. Iz tog razloga angažman mladih na urbanoj šetnji te nakadnom pružanju povratnih informacija o kvaliteti šetnje zabilježen je u njihove volonterske knjižice. U Zelenoj Istri se nadaju da će im iste, baš kao i Youthpass potvrde, u koje će mladi sami zapisati ishode učenja s urbane šetnje, biti korisne pri prijavi za neke buduće volonterske angažmane u Hrvatskoj ili Europi, za posao ili prilikom upisa na fakultet.

Što su učenici zapazili tijekom urbane šetnje – izvatci iz dnevnika učenja


Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+. Ovaj materijal izražava isključivo stajalište njegovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njemu nalaze. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Zelene Istre i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Erasmus+ okuplja okolišne organizacije iz tri zemlje Jadrana

15.07.2021.

Predstavnici triju okolišnih organizacija, hrvatske Zelene Istre, talijanske Legambiente Lombardia i slovenskog Inštituta za politike prostora - IPoP-a sastali su se 13. i 14. srpnja kako bi planirali provedbu budućih aktivnosti u okviru Erasmus + projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj". Jedan od ciljeva projekta je osnažiti ove organizacije kako bi mladima mogle pružiti kvalitetnije neformalno obrazovanje, odnosno rješenja za neke od najvažnijih izazova s kojima se čovječanstvo suočava, vezanih za okoliš i klimatske promjene.

- Naše iskustvo pokazuje da zajednički, transnacionalni problemi zahtijevaju transnacionalna rješenja i da jadranske zemlje i organizacije civilnog društva mogu mnogo naučiti jedne od drugih - rekla je Dunja Mickov iz Zelene Istre. Objasnila je da je Zelenu Istru na uključivanje u projekt motivirala želja da se inovira organzacijska ekspertiza te metode rada s mladima, kao i da se populariziraju nove metode među nastavnicima i drugim organizacijama civilnog društva.

- To je neophodno ako želimo potaknuti promjenu prema održivom razvoju te mlade osnažiti da i sami budu nosioci pozitivnih promjena  - dodala je Arianna Bazzocchi iz Legambiente Lombardia.

- Kako bismo omogućili inovacije, svatko od nas je tijekom proteklih mjeseci organizirao po jedan trening za trenere. Tako smo s partnerima razmijenili dobre prakse i metode za rad s mladima - rekla je Maja Simoneti iz IPoP-a.

IPoP se u svom treningu fokusirao na pitanja koja se odnose na održivi urbani razvoj, uključujući uključivanje mladih u prostorno planiranje te alate za neformalno učenje poput urbane šetnje, mapiranja, upitnika, intervjua i foto safarija.

Legambiente Lombardia predstavio je alate usmjerene na klimatske promjene - simulaciju UN-ove konferencije o klimatskim promjenama (COP) i kviz o klimatskim promjenama temeljen na internetskoj stranici Kahoot.

Zelena Istra podijelila je svoju dobru praksu u primjeni alata za neformalno učenje za rad s mladima usredotočene na smanjenje otpada i promjene potrošačkih navika - izgradnju i upotrebu kutka za dijeljenje (give-boxa) te organiziranje događaja kuhanja s ostacima hrane i sajmova razmjene.

Temeljem znanja i vještina stečenih na treninzima, tri okolišne organizacije će u bliskoj budućnosti organizirati tri radionice za 30 mladih volontera koji će im pomoći da testiraju nove metode rada preuzete od partnera u vlastitim lokalnim sredinama.
 

Na treningu Zelene Istre predstavljene metode usmjerene na promjenu potrošačkih navika mladih i smanjenje nastanka otpada

26.02.2021.

U okviru projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj" Zelena Istra je 16.-18. veljače organizirala "trening za trenere" namijenjen osobama koje rade s mladima iz partnerskih organizacija slovenskog Inštituta za politike prostora (IPoP) i talijanske Legambiente Lombardia. Na virtualnom treningu predstavljena je dobra praksa Zelene Istre u području edukacije mladih o otpadu, jednom od gorućih okolišnih problema današnjice. Sudionici treninga pobliže su upoznali metode, odnosno alate za praktičan rad s mladima kojima se doprinosi pozitivnim promjenama u ponašanju mladih, njihovih potrošačkih navika, kao i smanjenju nastanka otpada - organizaciju sajma razmjene, demonstraciju kuhanja s ostacima hrane te izradu tzv. give-boxa, odnosno kutije za dijeljenje.

Na početku treninga pokrenut je i Youthpass proces. Sudionici su saznali više o Youthpass potvrdi - europskom alatu za priznavanje i vrednovanje neformalnog učenja koji doprinosi osvještavanju procesa učenja kroz samorefleksiju o naučenom te stečenim vještinama, znanjima i stavovima, odnosno kompetencijama. Prezentiran je i europski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje te su sudionicima pruženi digitalni dnevnici učenja kako bi se olakšao proces samorefleksije.

Iako je trening održan primjenom digitalnih alata za komunikaciju, bilo je i prilika za praktičan rad vezan uz teme treninga - svi su sudionici princip ponovne uporabe otpada, koji je jedan od ključnih ciljeva održivog gospodarenja otpadom u praksi spoznali kroz izradu vlastite torbu za kupovinu od stare majice. Kako bi bili što bolje pripremljeni za svoj budući rad s mladima i primjenu alata za neformalno učenje koje Zelena Istra već tradicionalno koristi, predstavnici Legambientea i IPoP-a su tijekom treninga riješili i praktične zadatke - osmislili su organizaciju sajma razmjene, izradu i postavljanje give-boxa u svojim lokalnim zajednicama te su prikupili recepte koji se u Italiji i Sloveniji tradicionalno spravljaju kako hrana ne bi postala otpad.

"Treninzi za trenere" u okviru projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj" usmjereni su osnaživanju partnerskih organizacija i njihovog osoblja za inovativan rad s mladima po pitanju tema vezanih za održiv razvoj, zaštitu okoliša i klimatske promjene. Osmišljeni su kao prilike za razmjenu dobrih praksi, zelenih vještina i metoda, odnosno alata za neformalno učenje koje u radu s mladima primjenjuju tri organizacije. Nakon treninga svaka će organizacija inovirati svoju već postojeću "zelenu ekspertizu" preuzimanjem metoda partnera te potom izraditi inovativne programe radionica za kvalitetniji, moderan i atraktivan rad s mladima, u skladu s očekivanjima mladih.

Ukupno je planirano održavanje tri treninga, dok će nakon njih biti organizirane tri radionice za 30 mladih volontera, na kojima će partneri testirati preuzete inovativne alate za neformalno učenje u vlastitim lokalnim zajednicama, ali i osnažiti mlade da djeluju kao pokretači promjena za bolji okoliš i održivi razvoj. Bit će izrađen i priručnik za moderno, na kompetencije usmjereno podučavanje nastavnika o održivom razvoju. Priručnik će uključivati opis inovativnih alata za neformalno učenje te metode vrednovanja ishoda učenja za svaki od alata te će, kao takav, biti koristan alat i za osobe koje rade s mladima u okviru organizacija civilnog društva. Priručnik će biti izdan na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku i tiskan u 200 primjeraka na svakome od nacionalnih jezika partnera.

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+, a traje do 30. travnja 2022.

 

Zelena Istra vodi novi Erasmus+ projekt "Alati za učenje - alati za održivi razvoj"

30.11.2020.

"Alati za učenje - alati za održivi razvoj" naziv je novog projekta kojeg provodi Zelena Istra u suradnji s talijanskom organizacijom Legambiente Lombardia Onlus te slovenskim Inštitutom za politike prostora (IPoP). Projekt je započeo 01. studenog 2020., a traje 18 mjeseci.

Projekt je, prije svega, usmjeren osnaživanju partnerskih organizacija i njihovog osoblja za inovativan rad s mladima po pitanju tema vezanih za održiv razvoj, zaštitu okoliša i klimatske promjene. Do toga će doći upravo razmjenom dobrih praksi, zelenih vještina i metoda, odnosno alata za neformalno učenje - primjerice, demonstracije kuhanja od ostataka hrane, simulacije UN-ove Konferencije o klimatskim promjenama ili urbane šetnje - među trima organizacijama tijekom tri "treninga za trenere". Treninzi će omogućiti da svaka organizacija inovira svoju već postojeću "zelenu ekspertizu" preuzimanjem metoda partnera te izradom inovativnih programa za kvalitetniji, moderan i atraktivan rad s mladima, u skladu s očekivanjima mladih.

Devet osoba koje rade s mladima u okviru projektnog tima zatim postaje "katalizatorom" pozitivnih promjena drugih dviju ciljnih skupina projekta - mladih osoba i nastavnika.  Kroz tri radionice u koje će biti uključeno 30 mladih volontera, partneri će testirati inovativne alate za neformalno učenje u vlastitim lokalnim zajednicama. Time će ujedno i pripremiti i osnažiti mlade da djeluju kao agenti promjena za održivi razvoj, podići njihovu svijest o okolišnim i klimatskim izazovima te unaprijediti, prije svega, njihovu građansku kompetenciju i njihove zelene vještine. Mladi će postati svjesniji kako njihovo ponašanje utječe na okoliš, ali i kako njihove nove vještine pružaju mogućnosti za volontiranje i rad u zelenim sektorima. Na ovaj način bit će omogućene pozitivne promjene ponašanja, osobnih preferencija, potrošačkih navika i životnih stilova mladih.

Jedan od značajnijih proizvoda projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj" bit će priručnik za moderno, na kompetencije usmjereno podučavanje nastavnika o održivom razvoju, a uključivat će opis inovativnih alata za neformalno učenje partnerskih organizacija te metode vrednovanja ishoda učenja za svaki od alata. Priručnik će biti izdan na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku i tiskan u 200 primjeraka na svakome od nacionalnih jezika partnera. S ciljem osnaživanja međusektorske suradnje i doprinosa području školskog obrazovanja, priručnik će biti dostavljen svim školama u Hrvatskoj, Sloveniji i Lombardiji te institucijama relevantnim za školsko obrazovanje. Partneri će organizirati i predstavljanje priručnika za 40 nastavnika u Puli, Ljubljani i Milanu. Priručnik će ujedno biti i koristan alat za sve osobe koje rade s mladima unutar različitih organizacija civilnog društva u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, koje se već bave ili će se, nadahnute priručnikom, tek početi baviti temama održivog razvoja.

Kako bi projekt doprinio promicanju priznanja i vrednovanja rada s mladima te neformalnog i izvanškolskog učenja, osobe koje rade s mladima primit će za svoje sudjelovanje na treninzima Youthpass certifikat, dok će mladi volonteri uključeni u projekt također dobiti ovaj certifikat, kao i volontersku knjižicu te potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Projekt podržava stalnu potragu osoba koje rade s mladima i nastavnika za inovacijama s ciljem uvijek kvalitetnijeg rada s mladima i poticanja promjena za održivi razvoj kod svojih mladih učenika.
Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+ u iznosu od 47.330,25 eura.


Ove objave izražavaju isključivo stajalište njihovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njima nalaze.