blog-img-10

SUSTINEO - Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

  • Dunja

Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj? Odgovor našeg projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja. Između ostalog, provest ćemo i nekoliko istraživanja te ...

saznaj više
blog-img-10

PROJEKT VRT(AKT)IVIZAM

  • Irena B.

"Vrt(AKT)ivizam" je zagovarački projekt kojim se želi osnažiti i uključiti građane i lokalno civilno društvo u zagovaranje i kampanju za kreiranje modela te realizaciju projekta urbanih vrtova i prvog društvenog vrta u Puli u trenutku u kojem je Grad Pula već najavio pokretanja natječaja za urbane v...

saznaj više
blog-img-10

METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

  • Dunja

Ciljevi projekta METAR će kroz inovativne metode i znanstvena istraživanja napore usmjeriti ka pronalasku rješenja za istovremeno suzbijanje problema klimatskih promjena i energetskog siromaštva Opći cilj projekta Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživa...

saznaj više
blog-img-10

Projekt “Aktivni i zdravi - starije osobe za održivi razvoj”

  • Dunja

Zelena Istra u drugoj polovici 2020. provodi projekt “Aktivni i zdravi - starije osobe za održivi razvoj” u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula, Osnovnom školom Centar te udrugom Klub50+ Veli Vrh. Ciljevi projekta su dvojaki: 1.) međusektorskom suradnjom udruga i javnih institucija koj...

saznaj više
blog-img-10

EDUKACIJA O PRAVILNOM POSTUPANJU S OTPADOM (2009. - 2020.)

  • Zelena Istra

Zelena Istra već niz godina na području Istre kontinuirano provodi edukaciju o pravilnom postupanju s otpadom, u suradnji s komunalnim poduzećima, gradovima i općinama te Istarskom županijom. Cilj je edukacije unaprijediti stanje u okolišu senzibiliziranjem i informiranjem javnosti o pravilnom gospo...

saznaj više
blog-img-10

Znanje za održivo djelovanje

  • Zelena Istra

Više informacija o projektu pronađite na internetskoj stranici projekta.   Edukacija je temelj za postizanje održivog  razvoja. Obrazovanje za održivi razvoj razvija sposobnosti pojedinca, zajednica, organizacija i država da donose informirane odluke i izbore u prilog održivom razvoju. Takvo obraz...

saznaj više
blog-img-10

SOIL4LIFE

  • Zelena Istra

Više informacija o projektu pogledajte na internetskoj stranici projekta na engleskom jeziku   Zalihe organskog ugljika u tlu imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Tlo ima nezamjenjivu ulogu u skladištenju ugljika, budući da mu je kapacitet skladištenja tri puta veći od količine ...

saznaj više
blog-img-10

Učinimo izvozno-kreditne agencije transparentnijima i spremnijima za financiranje održivog razvoja 2019. - 2020.

Državne izvozno-kreditne agencije omogućavaju vladama da podrže poslovanje nacionalnih tvrtki u inozemstvu pružanjem izvoznih kredita, izvozno-kreditnog osiguranja te izdavanjem garancija za izvoz s ciljem smanjenja rizika neplaćanja. Velik dio njihovog portfelja odnosi se na velike infrastrukturne ...

saznaj više
blog-img-10

Zeleni telefon

  • Zelena Istra

Zeleni telefon je besplatan servis namijenjen građanima koji trebaju pomoć u rješavanju problema vezanih uz zaštitu okoliša, a ne znaju kome se obratiti. Jedinstveni broj Zelenog telefona za cijelu Hrvatsku je 072 123456 (cijena lokalnog poziva). Građani problem mogu prijaviti: 1. Telefonom: 072/1...

saznaj više