Tri 3-dnevna treninga za trenere za razmjenu dobre prakse, zelenih vještina i inovativnih alata za neformalno učenje (A 1)

Svaka partnerska organizacija je u okviru projekta Alati za učenje - alati za održivi razvoj organizirala jedan trodnevni trening za trenere za razmjenu dobre prakse, zelenih vještina i inovativnih alata za neformalno učenje (A 1.) Treninzi su bili usmjereni osnaživanju partnerskih organizacija i njihovog osoblja za inovativan rad s mladima po pitanju tema vezanih za održiv razvoj, zaštitu okoliša i klimatske promjene. Održani su u periodu veljača-svibanj 2021. Temeljem treninga svaka organizacija inovirat će svoju već postojeću "zelenu ekspertizu" preuzimanjem metoda partnera te osmisliti i provesti radionice za mlade na kojima će s 30 mladih volontera/ki testirati inovativni alati za neformalno učenje u trima lokalnim zajednicama. Preuzimanje dobre prakse iz inozemstva omogućit će organizacijama sudionicama kvalitetniji, moderan i atraktivan rad s mladima, u skladu s očekivanjima mladih. Radionice su planirane za period rujan-studeni, a mladi će o prijavama za sudjelovanje biti obavješteni na webu projekta u rubrici "Novosti".

Tijekom prvog treninga Zelena Istra je predstavila svoju dobru praksu u primjeni alata za neformalno učenje za rad s mladima usmjerenim na smanjenje nastanka otpada i promjenu potrošačkih navika mladih: izrada i korištenje kutije za dijeljenje (give-box), kuhanja s ostacima hrane i organizaciju sajma razmjene.

Tijekom drugog treninga Legambiente Lombardia je predstavila svoju dobru praksu u primjeni alata za neformalno učenje za rad s mladima usmjerenim na klimatske promjene: kviz o klimatskim promjenama temeljen na Kahoot web stranici te simulaciju konferencije UN-a o klimatskim promjenama.

Tijekom trećeg treninga Inštitut za politike prostora - IPoP je predstavio svoju dobru praksu u primjeni alata za neformalno učenje za rad s mladima usmjerene na održivu mobilnost, sudjelovanje mladih u prostornom planiranju, placemaking, održivi urbani razvoj i klimatske promjene: urbanu šetnju (urban walk), mapiranje, upitnike, intevrjue i foto safari.

Prezentacije s treninga dostupne su na engleskom jeziku, a možete ih pronaći u nastavku.

Prezentacije s treninga Zelene Istre

Organizacija sajma razmjene

Izrada i korištenje kutije za dijeljenje

Organizacija događaja kuhanja s ostacima hrane

Youthpass i Youthpass proces

2021_02_16-18_1st_Training_for_the_trainers_Agenda.pdf

Prezentacije s treninga Legambiente Lombardia

Kahoot kviz o klimatskim promjenama

Igra uloga – simulacija UN-ove konferencije o klimatskim promjenama (COP)

Prezentacija projekta Metro adapt

Projekt Clic Bergamo

Legambiente Lombardia - korisni alati i resursi za rad s mladima i uključivanje mladih

Prezentacije s IPoP-ovog treninga

Prezentacija o IPoP-u

Prezentacija o održivom prostornom razvoju

Prezentacija o održivom razvoju u školama temeljena na IPoP-ovoj praksi

Prezentacija IpoP-ovog projekta „Active travel to school and healthy city”

Prezentacija o održivoj mobilnosti

Prezentacija priručnika "Mobility plan for schools"