Presuda Visokog upravnog suda - Urbanistički plan uređenja Mala Huba 2 (Buzet)

Presuda Upravnog suda u Rijeci - eksploatacijsko polje Marčana 1 (2017)

Presuda Upravnog suda u Rijeci - eksploatacijsko polje Marčana 1 (2015)

Presuda Upravnog suda u Splitu - kamenolomi Plano (Kaštela)

Presuda Upravnog suda u Splitu - golf na Srđu - poništenje postupka procjene utjecaja na okoliš

Presuda Visokog upravnog suda - golf na Srđu - ukidanje odluke o izmjeni Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Presuda Visokog upravnog suda - golf igralište Brkač (Motovun)

Presuda Upravnog suda u Zagrebu - golf igralište Brkač (Motovun)