10. Kad gradonačelnik prevari građane, a sud kaže da je sve po zakonu!

9. Najveći korak prema aktivnoj participaciji građana u izradi proračuna napravio Pazin

8. Otvoreni podaci smanjuju korupciju i otvaraju radna mjesta

7. Kultura tajnosti u Hrvata

6. Zakon o zaštiti okoliša protivan je Ustavu i Arhuškoj konvenciji

5. Pobjeda udruge građana pred Vijećem za Arhušku konvenciju u Ženevi

4. Doc. dr. sc. Lana Ofak o važnosti sudjelovanja javnosti u donošenju planova i programa koji se odnose na okoliš te o kršenju Aarhuške konvencije

3. SLIJEDI LI USKORO U HRVATSKOJ VEĆA ZAŠTITA JEDNOG OD TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA?

2. Kad vlasti skrivaju informacije, građani ne mogu sudjelovati u odlučivanju

1. Zašto ne brinemo "samo" o zaštiti drveća, već i o pravu građana da aktivno sudjeluju u donošenju odluka