Svi projekti
 

 • 1997.-2020. Servis Zelenog telefona (Istarska županija, gradovi Pula i Rovinj te Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Ližnjan)  
 • 1999. - 2000. Krške lokve - mreža vodenih staništa 
 • 1999. - 2002. Pulsko utočište životinja
 • 2001. Ne gume u šume!
 • 2001.- 2005.  Građani uređuju Pulu - GUP
 • 2003. Što prijeti našoj planeti
 • 2003. - 2005. Zelena agenda u Istri (MATRA program)
 • 2003.-2004. Strengthening of the capacity of the Green Forum Network (CARDS)
 • 2003.-2004. Strengthening of the Green phones network (CARDS)
 • 2003.  Staro ulje za motore? U spremnike, ne u tlo i more - kampanja za pravilno zbrinjavanje otpadnih motornih ulja 
 • 2003. - Gdje se koje smeće meće
 • 2004. Edukacija vezana uz osnivanje posebnog rezervata u moru na rtu Kamenjaku i zaštitu livada morske cvjetnice Posidonia oceanica (Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja)
 • 2004.- 2005. Kreiranje sudioničkog modela odlučivanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode (Regional Environmental Center)
 • 2005. Kampanja protiv izlova prstaca (Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja)
 • 2005. Sudionički model upravljanja zaštićenim dijelovima prirode: Realizacija Poučne staze prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti Značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2005.- 2006. Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i uštede energije (Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva)
 • 2005. - 2007. Institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
 • 2006. Zagovaranje osnivanja zaštićenih područja u moru 
 • 2006. Neprofitni medijski projekt Ekologija.hr (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2006. EDEN u Istri - edukacija djece Edukacijom nastavnika o održivom razvoju (Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva)
 • 2006.-2008.  Good Governance and the Rule of Law in Croatian Environmental Policy (EU CARDS)
 • 2006. - 2007. Cross-Border Concept 4R+3E  (EU Interreg Slovenija-Hrvatska CARDS)
 • 2007. Mobilization of the Public for the Participation in the Environmental Impact Assessment (EU CARDS)
 • 2007. Edukacija djece o lokalnim prirodnim vrijednostima
 • 2007. Supporting Environmental Civil Society Organisations in South Eastern Europe - organizacijska podrška udruzi (Regional Environmental Center)
 • 2007. - 2008. EDEN u Istri 2 - Edukacija djece Edukacijom nastavnika o održivom razvoju
 • 2007. - 2008. - KaPo - Common management of protected areas Kamenjak and Pohorje (Interreg Hungary-Croatia-Slovenia)
 • 2008. Using GIS in Management Data on Seagrass Distribution Around Cape
 • Kamenjak (The Royal Netherland Embassy)
 • 2008. Zajedno za bolje medulinsko more (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2009. Democracy in Practice (EU PHARE)
 • 2008.-2010. Zeleni telefon-institucionalna podrška, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
 • 2009. Vidim, učim, mijenjam (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva)
 • 2009. EkoPartner - program okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima u Hrvatskoj (EU PHARE)
 • 2009. - 2011. Institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
 • 2009. - 2010. Kampanja “Plastično nije fantastično” (Grad Rovinj, Grad Pula, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2010. Morska škola Kamenjak (Općina Medulin, TZ Medulin, JU Kamenjak)
 • 2011. Morska škola Kamenjak ( Općina Medulin, TZ Medulin, JU Kamenjak)
 • 2010. Edukacija i razvoj modela sudioničkog javno-civilnog upravljanja društvenim centrom Rojc (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2010. Urbani vrt Rojc (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva)
 • 2010. - 2011. Enforcement of the Aarhus Convention in the Adriatic Region Countries (EU IPA)
 • 2010. - 2011. Enforcement of the Aarhus Convention in the Adriatic Region Countries - matching funds (Embassy of Finland)
 • 2011. Zajedničkim zagovaranjem do održivog lokalnog prostornog razvoja (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2011. Grad Rojc - anatomija društva (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2011. Šumski istraživači (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa)
 • 2011. Imamo plan (HEP d.d., Istarska županija, TZ Grada Pule, IRENA, Solaris d.o.o., Osram d.d., Elektromaterijal Kocijančić)
 • 2011. - 2012. Reciklirajmo u školi (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva)
 • 2012. Novi izazovi zajedničkom zagovaranju za održivu prostornu politiku (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2012. - 2013. Imamo plan junior (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
 • 2012. - 2013. Sustainable Use of Renewable Natural Resources - SURE NaRe (EU IPA)
 • 2013. Prostorna pravda (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2013. - 2014. Regulating and promoting public participation in EIA in selected pilot provinces and municipalities  (EU-China Environmental governance programme)
 • 2013. - 2014. Corruption SONAR (Space and Other NAtural Resources) - Detection of Corruption through Public Voice (EU IPA)
 • 2013. - 2015. Campaign against planned 500MW coal fired TPP Plomin C (European Climate Foundation)
 • 2013. - 2014. Istarski zeleni pjat (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
 • 2013. - 2015. Institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
 • 2013. - 2014. SURadnjom i znanjem do održivosti Rojca (Erste banka)
 • 2013. - 2014. PINS - Public interest-not saleable (EU IPA)  
 • 2014. Reciklirajmo u školi (TZ Pula, Grad Pula)
 • 2014. Prema okviru za zaštitu javnih i zajedničkih dobara  (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva)
 • 2014. SURadnjom i znanjem za zajedničko dobro  (Zaklada Kultura Nova)
 • 2014. Making Space for Active Community (EU)
 • 2014. - 2015. Istarski zeleni pjat 2 (Ministarstvo zdravlja)
 • 2014. - 2015. Kalić – kampanja zaštite lokvi u Istri (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta)
 • 2014. - 2015.  Civil Dialogue for a Better Environment - Enabling environmental civil society organisations to monitor and foster implementation of the Aarhus Convention  in Croatia (EU IPA)
 • 2012.-2018. Reciklirajmo u školi  (TZ Pula, Grad Pula, Metis d.d.)
 • 2015. Sudjelovanjem i društvenom kontrolom do zaštite javnih dobara (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2015. - 2016. Participatory Budgeting – Citizens Subnational Budget Watch (EU IPA)  
 • 2015. - 2016. Izdvoji s(v)e - fai la differenza (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 6.maj d.o.o. Umag)
 • 2015. - 2016. INcreasing TRAnsparency in WAter and SPace Management - INTRA WASP (EU IPA)
 • 2015. - 2016. New Ideas for Old Buildings (EU for citizens program)
 • 2016. Jačanje uključivanja civilnog društva i građana/ki u kreiranju javnih politika u Istri - projekt Civilne platforme Istre (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2016. -2017.  Open and participatory governance of COMMUNal SErvices aNd SpacE - COMMUN-SENSE (EU IPA) 
 • 2015. - 2017. Financing development and developing finance for EYD2015: a Pan-European campaign to align European investments in developing countries with the post-2015 MDG framework and the EU policies that promote sustainable growth and poverty reduction (EU Non-State Actors and Local Authorities in Development; Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske; Istarska županija) 
 • 2016. Colombian coal - the uncomfortable truth for Croatia and Europe (Het Actiefonds)
 • 2016.  Platforma "Jedan Jadran" (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
 • 2016. - 2017. Od Zelenog vrta do Zelenog pjata (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
 • 2015.-2017. The Origin of Spaces – Innovative Practices for Sustainable Multidisciplinary Clusters  - EU Erasmus Plus Program 
 • 2017. -2019. Institucionalna potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
 • 2018.- 2020. GRADimo ROJC (ESF)
 • 2018. - 2022. SOIL4LIFE (EU LIFE)
 • 2018. - 2019. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V (EU, Kohezijski fond, Grad Pazin)
 • 2018. - 2019. Saberi se, poberi sve, odvoji opasno-pospremi korisno (EU, Kohezijski fond, Općina Medulin)
 • 2018. - 2019. Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Novigrad - Cittanova, Salvela (EU, Kohezijski fond, Grad Novigrad - Cittanova)
 • 2018. - 2020. Voli Umag, izdvoji s(v)e! (EU, Kohezijski fond, Grad Umag)
 • 2019. Znanje za održivo djelovanje - aktivne škole u zajednici (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
 • 2019. - 2021. Znanje za održivo djelovanje (Švicarsko-hrvatski program suradnje)
 • 2019.-2020. Making Export Credit Agencies (ECAs) more transparent and fit for sustainable development finance (Citizens for Financial Justice, Europska unija, Stichting Both Ends)
 • 2019. Građenje reciklažnog dvorišta Kamik (EU, Kohezijski fond, Općina Medulin)
 • 2019. - 2020. Izdvoji s(v)e. Fai la differenza. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području gradova Novigrad i Buje, te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj (EU, Kohezijski fond, Grad Novigrad - Cittanova)
 • 2019. KAKO STVARATI MANJE OTPADA U ISTRI - informativno-edukativna kampanja o smanjenju nastanka otpada u Istarskoj županiji (Istarska županija)
 • 2020. - 2022. Alati za učenje - alati za održivi razvoj (Erasmus+)
 • 2020. - 2021. Vrt(AKT)ivizam (Fond za aktivno građanstvo)
 • 2020. Aktivni i zdravi - starije osobe za održivi razvoj (Grad Pula)
 • 2020. Scaling up European campaigning for a binding and restrictive regulation for fossil fuels investments of European ECAs that could influence global ECAs standards (Grassroots Foundation)
 • 2020. - 2022. R.O.J.C.: Razvijamo-Omogućavamo-Jačamo-Cijenimo (EU, ESF, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)
 • 2020. - 2023. METAR do bolje klime - Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj (EU, ESF)
 • 2020. - 2023. SUSTINEO - Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost (EU, ESF)
 • 2021. Scaling up European campaigning for a binding and restrictive regulation for fossil fuels investments of European ECAs that could influence global ECAs standards (part 2) (Grassroots Foundation, Both ENDS)
 • 2021. - 2022. Sačuvajmo Ekosustave Jadranskog mora Aktivnim Sudjelovanjem - SEAS (Fond za aktivno građanstvo)