Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!

 

Radi lakše navigacije na podstranici projekta, u nastavku navodimo poveznice na:

- novosti o aktivnostima projekta

- projektne publikacije.

 

 

Ukratko o projektu:

Za(VRT)imo za inkluziju zajedno! (ZZIZ) bavi se socijalnom isključenošću djece s teškoćama u razvoju / njihovih roditelja i osoba s invaliditetom iz društvenih vrtova i društveno-političkog života u Puli i Vukovaru. Isključenost iz procesa političkog odlučivanja s  njima dijele i drugi građani te OCD. Posljedice su nepravedne zajednice u kojima izostaje sustavna podrška ranjivima, prevladavaju predrasude. Opći cilj projekta je dugoročno poboljšati uvjete i kvalitetu života te postići ravnopravnost i inkluziju ranjivih, kao i omogućiti građansku participaciju i sudioničku demokraciju u Puli i Vukovaru. Kako bi se postigao, potrebno ga je zagovarati kroz javnu kampanju - prije svega, izradu smjernica za inkluzivno i participativno donošenje odluka i dokumentarnog filma za promociju smjernica koji će biti premijerno prikazan na tribinama s ključnim osobama dvaju gradova. 

Također, nužno je pokazati da je ono što zagovaramo zaista moguće - provesti inkluziju i participaciju u vrtovima i zajednici u Puli i Vukovaru, i to kroz program uređenja i rada na vrtovima koji donosi izradu nove metode za inkluzivno i participativno planiranje društvenih vrtova te primjenu metode u praksi, volonterske akcije i inkluzivne vrtlarske radionice. Svi partneri jednako doprinose ostvarenju ovih ciljeva te promociji ključnih rezultata među kojima se kao multiplikatori ističu metoda i smjernice, obje temeljene na  univerzalnom dizajnu, pristupačne, za nadogradnju/reprodukciju i primjenu na korist drugih zajednica, skupina, vezano uz druge teme. ZZIZ gradi aktivne građane, osnažuje ranjive skupine i civilno društvo, njeguje inkluziju i volonterizam te postavlja temelje za sudioničku demokraciju. Zato ga je potrebno podržati.

Nositelj projekta je Zelena Istra, dok su partneri na projektu Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Škola za odgoj i obrazovanje - PulaGimnazija PulaUdruga žena VukovarUdruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići te Sveučilište Akureyri (Island).

 

 


Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove internetske podstranice isključiva je odgovornost  Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt "Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!" je podržan sa € 90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.